domingo, 30 de julio de 2017

El jutje tretze que menjaria fetge d'un despenjat...despentinat

En el "jutjat 13" mora el Gran Inquisidor.

Aquí.